Pod pojęciem „Usługi outsourcingowe” kryje się kombinacja wiedzy, zasobów sprzętowych oraz wsparcia technicznego świadczonego naszemu Klientowi. Oferujemy usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych.

Usługi komputerowe kierujemy szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wsparcie IT na zlecenie, bądź korzystanie z zasobów zewnętrznych jest korzystniejsze finansowo, niż zatrudnienie informatyka na stałe.