Administracja sieciami komputerowymi,

to stały nadzór nad bezpieczeństwem, stabilnością i wydajnością komponentów wchodzących w skład Twojego systemu IT. Przekazanie kompetencji IT naszej firmie pozwoli Ci zmniejszyć wydatki, zaoszczędzić czas i uzyskać efekt przekraczający początkowe założenia.

Administracja siecią dedykowana jest Klientom, dla których liczy się niezawodna praca, oczekują sprawnego działania w przypadku awarii, a przede wszystkim wymagają działań prewencyjnych zapobiegających potencjalnym problemom oraz stałego monitorowania. Administracja sieciami komputerowymi to zaawansowana usługa będąca podstawą niezawodnego działania całej infrastruktury informatycznej Twojego przedsiębiorstwa.

Zapewniamy profesjonalną opiekę nad składnikami systemu informatycznego dla utrzymania jego maksymalnej efektywności, dostępności oraz ochrony. Zadbamy o utrzymanie w ruchu i stały rozwój Twojej infrastruktury IT.

TWOJE IT POD KONTROLĄ:

  • URZĄDZENIA IT – Zadbamy o sprawne działanie urządzeń w Twojej firmie i doradzimy w wyborze nowego sprzętu
  • DOSTĘP DO INTERNETU – Zarządzamy bezpiecznym dla Twojego biznesu dostępem do zasobów sieci Internet
  • BEZPIECZEŃSTWO – Zapewnimy wdrożenie systemów zabezpieczeń zapewniające ochronę systemów IT
  • MONITORING SYSTEMÓW IT – Zapewniamy ciągłość działania systemów IT oraz kontrolujemy ich pracę, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i awarii
  • ARCHIWIZACJA I BACKUP – Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy systemy archiwizacji i backupu
  • ADMINISTRACJA APLIKACJI – Dbamy o poprawne funkcjonowanie strategicznie ważnych aplikacji